Powrót do spisu modeli
Benz Victoria and types with Contra-Motor
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji Produkcja
Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ Patent Motor Car Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ <3 hp> 1893 - 1896 bd
Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ Patent Motor Car Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ <4 hp> 1894 - 1895 bd
Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ Patent Motor Car Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ <5 hp> 1895 - 1898 bd
Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ Patent Motor Car Benz ?Victoriaˇ, ?Vis-?-Visˇ <6 hp> 1898 - 1900 bd
Benz ?Dos-?-Dosˇ Benz ?Dos-?-Dosˇ <5 hp> 1899 - 1900 bd
Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylordˇ, ?Phaeton am?ricainˇ Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylordˇ, ?Phaeton am?ricainˇ <8 hp> 1899 bd
Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylordˇ, ?Phaeton am?ricainˇ Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylordˇ, ?Phaeton am?ricainˇ <9 hp> 1900 bd
Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylord Coup?ˇ Benz ?Dos-?-Dosˇ, ?Mylord Coup?ˇ <10 hp> 1901 bd
Benz ?Breakˇ 8 seats Benz ?Breakˇ 8 seats 1899 - 1901 bd
Benz ?Breakˇ 12 seats Benz ?Breakˇ 12 seats 1898 - 1900 bd
Benz ?Spiderˇ, ?Tonneauˇ Benz ?Spiderˇ, ?Tonneauˇ 1900 - 1901 bd
Benz ?Elegantˇ, ?Elegant Tonneauˇ, ?Elegant Phaetonˇ Benz ?Elegantˇ two-seater, ?Elegant Tonneauˇ, ?Elegant Phaetonˇ 1900 - 1902 bd
Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ <9 hp> 1902 bd
Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ <12 hp> 1902 bd
Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ <15 hp> 1902 bd
Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ Benz ?Tonneauˇ, ?Phaetonˇ <20 hp> 1902 bd