Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /var/www/w114-115.org.pl/w/wp-content/themes/Canyon/functions.php on line 146
Informacja o ochronie danych osobowych (RODO) - MB/8 Club Poland - Klub i forum Mercedes-Benz W114, W115, W123, W116, W124. W201

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Zarząd Stowarzyszenia  MB/8 Club Poland  pragnie poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych.

1. MB/8 Club Poland jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
2. Państwa dane są przetwarzane są stosownie do art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) oraz f) RODO.
3. Państwa mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem działań statutowych lub zleconych (jak wskazanie Państwa uczestnictwa np. w Zlocie)
4. Państwa dane przetwarzane przez Stowarzyszenie obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku z działalnością Klubu.
5. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (Zarząd Klubu lub osoby działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Członków Zarządu) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych z działalnością Stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać sądom i organom administracji publicznej lub władzy jeśli o to prawnie zostaniemy wezwani.
6. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz przez okres 5 lat , przy czym jako datę końcową przyjmuje się ostatni dzień roku, w którym nastąpiła rezygnacja z członkostwa.

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
9. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
10. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: klub@w114-115.org.pl z dopiskiem „RODO”.

Categories: thx

Comments are closed.

  • MB/8 Club Poland